Czynniki ryzyka depresji poporodowej

Badania umożliwiają wyodrębnienie czynników ryzyka związanych z zachorowaniem na depresję po porodzie – są one zaprezentowane poniżej.
Sama obecność czynników ryzyka w Twojej historii nie znaczy że zachorujesz na depresję. Możesz chorować na depresję nawet jeśli nie rozpoznasz w swojej historii wymienionych przez nas czynników ryzyka.

Biologiczne czynniki ryzyka:
Zmiany hormonalne: spadek progesteronu, estradiolu, wolnego estriolu, estrogenów.
Niedoczynność tarczycy.
Zmiany stężenia cholesterolu.

Psychospołeczne czynniki ryzyka:
Stresujące wydarzenia życiowe, nawet te pozytywne.
Zakłócone relacje z partnerem / złe relacje małżeńskie / samodzielne macierzyństwo.
Niskie wsparcie społeczne oraz niskie zadowolenie z uzyskanego wsparcia.
Brak zatrudnienia / niepewność zatrudnienia.
Wiek poniżej 25 lat.
Niski poziom wykształcenia.
Nieplanowana ciąża.
Złe relacje z matką.
Wielokrotne porody.

Czynniki ryzyka związane z ciążą i porodem:
Niechciana ciąża.
Negatywne doświadczenia związane z porodem.
Dziecko urodzone przedwcześnie.
Niewłaściwe przybieranie na wadze dziecka.
Częsty płacz dziecka.
Problemy związane z opieką nad dzieckiem.
Wcześniejsze poronienia / porody martwych dzieci.
Nieprawidłowa opieka przedporodowa, brak przygotowania przed porodem.

Psychiczne czynniki ryzyka :
Wcześniejsze epizody zaburzeń nastroju.
Występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie.
Cechy osobowości (obsesyjno-kompulsyjne, lękowe, panika, itp.).
Doświadczenie urazów psychicznych (np. przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej) w dzieciństwie.

Jeśli rozpoznajesz u siebie kilka czynników ryzyka zachorowania zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakładce – jak o siebie zadbać. Jeśli czujesz, że Twoje samopoczucie jest w ostatnim okresie gorsze – zachęcamy do przeprowadzania badania Edynburską Skalą Depresji Poporodowej – Test dla Mam.

Źródło: Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. M. Kaźmierczak, G. Gebuza, M. Gierszewska, Problemy pielęgniarstwa 2010, tom 18